SI ETS DEL NEN
HI TENS MOLT A DIR

VEURE RESULTATS DE LES VOTACIONS

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS VIC 2018

La fase de votacions ha finalitzat.

La proposta o propostes guanyadores es presentaran a partir del 28 de maig.
Moltes gràcies

QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS?

Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació ciutadana a través del qual la ciutadania decideix a què es destinen 150.000€ del pressupost municipal de l’Ajuntament de Vic.

Alhora és una eina que permet conèixer quines són les necessitats de la ciutadania de la zona dels vermells del Nen i com prioritza aquestes necessitats.

2018 ANY DELS VERMELLS

Aquest any 2018 es portarà a terme la quarta edició dels pressupostos participatius. La primera edició es va fer com a prova pilot a tota la ciutat. A partir d’aquesta primera experiència participativa, des de l’any 2016 aquest procés de participació es fa a cadascuna de les tres zones en què es divideix la ciutat per la Festa Major (zona verda, negra i vermella). Es va fer un sorteig per determinar l’ordre de les edicions, amb el resultat següent:

Com en les anteriors edicions els diners que es posen a participació ciutadana parteixen del pressupost ordinari de 2018 de l’Ajuntament de Vic, cosa que implica que no hi ha cap restricció a l’hora de fer propostes.

COM ES FARÀ EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ?

El procés es portarà a terme en diferents fases:
(Clica la fase per a més informació)

1 - FASE INFORMATIVA

Del 12 de desembre al 15 de gener

A partir del 12 de desembre s’ha anat contactant amb entitats de la zona per planificar sessions participatives.

El dia 15 de gener es farà la presentació dels pressupostos participatius.

Els canals informatius són el web, les xarxes socials i fotocalls instal•lats als diferents barris on s’anirà intercanviant la informació al llarg de totes les fases.

Moltes persones interessades i amb ganes de participar-hi ens han donat el correu electrònic perquè els informem sobre aquest procés de participació.

A través del VicEntitats i de correus electrònics també s’informa la resta d’entitats de la zona vermella.

Les entitats veïnals són els referents dels barris. Conjuntament, amb els responsables municipals, validen les fases del procés, fan propostes, fan difusió i validen també les propostes que finalment aniran a votacions.

2-FASE DE PROPOSTES

16 de gener al 28 de febrer

Entre el 16 de gener i 28 febrer de 2018 es podran fer propostes vinculades a les necessitats de la zona dels vermells.

Les propostes es poden fer:

- PER INTERNET -
Omplint el formulari (fins el 15 de febrer)

• Totes les propostes que arribin per Internet es posaran a debat
i es validaran a les taules de propostes.
ANAR AL FORMULARI


- DE FORMA PRESENCIAL -
• Sessions i trobades amb diferents entitats, centres educatius, casals de gent gran...

Es convida els col·lectius a fer sessions de debat i propostes vinculades amb les necessitats de la zona. Aquestes propostes es validaran a les taules de debat i propostes.

• Dues taules de debat i propostes
Espais de debat, no només de presentació de propostes tancades. Són un espai obert a tota la ciutadania de la zona que hi vulgui participar. En aquestes taules es presentaran i posaran a debat les propostes rebudes per Internet i les que han sortit a les sessions i trobades.

Taules de propostes:
19 febrer, 19:00 h.
28 febrer, 19:00 h.
Centre d’Arts Contemporànies

Sant Francesc, 1, 08500 Vic, Barcelona

És el primer sedàs per concretar i validar les propostes que passaran posteriorment a votacions.

Entre els mesos de març i abril es concretaran i els tècnics municipals dels departaments implicats valoraran econòmicament els projectes. És a dir, si es proposa millorar una plaça es fa amb Urbanisme i si es proposa instal·lar elements esportius es treballa amb Esports.

En totes les propostes cal: comprovar que són d’àmbit municipal, que no estava previst portar-la a terme i que no compromet altres pressupostos. A partir d’aquí es defineix un preprojecte i es quantifica econòmicament.

Si vols més informació o necessites suport per presentar alguna proposta et pot adreçar als centres cívics de la Serra-de-senferm, plaça Osona o Santa Anna

3-FASE DE VOTACIONS

7 de maig al 22 de maig

El mes de maig s’exposaran totes les propostes perquè la ciutadania major de 16 anys empadronada a la zona les pugui votar.

El vot és ponderat. Això vol dir que cadascú pot votar tres propostes i prioritzar la que li agrada més amb el número 1, la segona amb el 2 i la tercera amb el 3.

Al llarg de tres setmanes es podran votar les propostes. Les votacions es poden fer:


- PER INTERNET -
A partir del 7 de maig ANAR A VOTAR


- PRESENCIALMENT -
Als centre cívics de:
Santa Anna
Serra-de-senferm
Plaça Osona

4-RETORN I AVALUACIÓ

L’última setmana de maig i un cop comptabilitzats tots els vots i atorgat els punts a cada projecte per vot ponderat es farà pública la proposta o propostes guanyadores, és a dir, les que la ciutadania ha puntuat amb més punts.


(a partir del 28 de maig)
VEURE PROPOSTES

QUI HI POT PARTICIPAR?

Poden participar en aquesta edició de pressupostos participatius tots els veïns i veïnes de la zona vermella del Nen, majors de 16 anys.

Aquesta zona inclou els barris de:

  • L’Estadi
  • La Calla
  • Horta Vermella
  • Santa Anna
  • Barri Osona
  • Serra-de-senferm

Facebook: Vic participa
Twitter: @vicparticipa
Correu electrònic: vicparticipa@vic.cat
Tel. 93 886 21 00

Enllaços d'interès: participacio.vicentitats.cat